Hakkımızda Kategori Resmi
Ücret ve Yan Haklar

Ücret ve Yan Haklar

  • Assan Foods' de hem çalışanın yetkinliklerini hem de yaptığı işin şirkete olan katkısını, zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini değerlendiren ücretlendirme sistemi esas alınmıştır.
  • Uzman ve üstü seviyelerdeki çalışanlar için HAY iş değerleme ve kademelendirme sistemi kullanılmaktadır. Ücret Politikaları ise her yıl ücret araştırmaları ile yeniden gözden geçirilmektedir.

Assan Foods`da ücrete ek olarak, ilgili dönemdeki şirket performansına bağlı olarak ;

  • Özel Sağlık Sigortası (Çalışan katkılı)
  • Bayram harçlığı
  • Yıllık izin yardımı
  • Doğum yardımı
  • Evlilik yardımı
  • Ölüm yardımı
  • Öğrenim yardımı
  • Ferdi Kaza Sigortası