Hakkımızda Kategori Resmi
Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi

Başarı ve Gelişim Yolu Performans Yönetimi Sistemi:

Assan Foods, çalışanlarının yıllık bireysel hedeflerinin yönetildiği ve yetkinliklerinin değerlendirilerek gelişim planlarının oluşturulduğu performans yönetim sistemine "Başarı ve Gelişim Yolu" adı verilmektedir.

Sistemin isminde "Başarı" şirketlerin ve bireylerin hedefleri doğrultusundaki başarısını ifade ederken; "Gelişim" de yetkinliklerin karşılıklı olarak değerlendirildiği ve etkin geri bildirim ile gelişimin amaçlandığı bir sistemi ifade etmektedir. Hem başarı hem gelişimin "YOLU" ifadesi de bu sürecinde sadece yıl sonunda yapılan bir değerlendirme olmadığını; hem yıl boyunca süren bir yönetim şekli hem de sonraki yıllara girdi sağlayan uzun soluklu bir "yolculuk" olduğunu ifade etmektedir.