Hakkımızda Kategori Resmi
KİBAR KARİYER OKULU

Kibar Kariyer Okulu

İnsan kaynakları odağımız, kurumsallaşma çalışmalarımızın bir uzantısı olarak, şirketimizin organizasyonunu daha profesyonel bir yapıya dönüştürmek ve bu yapıya dönüştürürken her yöneticinin bir insan kaynağı yöneticisi olmasıdır. Her yöneticinin bir insan kaynakları yöneticisi olması, işletme içerisinde liderlik rolünü üstlenmesi ve işletmenin gelecek stratejilerine yön verme yetki ve sorumluluklarına sahip olması hedeflerimiz arasındadır. Bu kapsamda Sabancı Üniversitesi ortaklığı ile çalışanların seviyelerine göre içerik, kapsam ve süresi değişen Kibar Kariyer Okulu uygulamamız devreye alınmıştır.

Amaçlarımız:

  • Ortak bir yönetim kültürü oluşturmak
  • Gelişime açık, gelişimin sürekliliğini sağlayacak kurumsal kültür geliştirmek
  • Kurumlarının başarısını arttırarak geleceğe taşıyan Kibar Holding liderlerini yetiştirmek
  • Uzmanlık alanlarında profesyonelliği desteklemek üzere sürekli gelişmeyi sağlamak

Mavi Yaka Gelişim Programı

Assan Foods olarak mavi yaka çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek , yeteneklerimizi keşfederek yetenek havuzumuza dahil etmek amacıyla Mavi Yaka Modüler Eğitim Programı düzenliyoruz.