• Assan Foods' de hem çalışanın yetkinliklerini hem de yaptığı işin şirkete olan katkısını, zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini değerlendiren ücretlendirme sistemi esas alınmıştır.
  • Uzman ve üstü seviyelerdeki çalışanlar için HAY iş değerleme ve kademelendirme sistemi kullanılmaktadır. Ücret Politikaları ise her yıl ücret araştırmaları ile yeniden gözden geçirilmektedir.
  • Assan Foods`da ücrete ek olarak, ilgili dönemdeki şirket performansına bağlı olarak prim sistemi, özel sağlık sigortası, yol yardımı, yemek kartı, bayram yardımı gibi çeşitli yan haklar uygulanmaktadır.